Znalazłam taką starą notatkę u siebie:

Ja = pierwotna istota, rdzeń,
bycie w zgodzie ze sobą/naturalność.

Samoświadomość = praca nad sobą,
znajomość własnych, realnych potrzeb,
motywacja wewnętrzna do zmian i poznawania prawdy,
inspiracja wewnętrzna = robię to dla siebie.

Dbanie o siebie/kochanie siebie (higiena mentalna, stały rozwój, odżywianie, rozpuszczanie emocji, wzorców i obciążeń własnych i rodowych),
puszczanie kontroli,
zdrowienie,
relacje,
związki partnerskie,
dostatek = spełnienie realnych potrzeb,
spełnienie.

Uporządkowane uczucia do świata,
duchowość = wewnętrzny, indywidualny rozwój,
energie,
przepływ,
miłość.

Pną się te etapy po spirali w górę, jednocześnie nakładając się na siebie, bo jedno z drugiego wynika, jedno drugie buduje i jedno drugie przenika.